Usluga

isys-white

Osiguranje kvaliteta

1
2
3

1. U strogoj saglasnosti sa odredbama sistema osiguranja kvaliteta kompanije, u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima i zahtevima ugovorne dokumentacije, razjasnite odgovornosti kompanije.

2. Uzvratit ćemo posjet kvaliteti obećanih proizvoda nakon isporuke, zatražiti mišljenje i obaviti dobar posao usluge sa stavom srca, kako bismo osigurali da kvaliteta ukupnih proizvoda dosegne bolji standard.

3. U roku garancije za kvalitet pozvat ćemo tehničku pomoć kako bismo odgovorili na probleme s kojima se suočava vaša kompanija u upotrebi, kako bismo osigurali vaš normalan rad.

Dodatne usluge

Material testing

Ispitivanje materijala

Technical support

Tehnička podrška

service

Usluga na mreži od 18 sati

Product cleaning

Čišćenje proizvoda

Product assembly

Montaža proizvoda

Product packing

Pakovanje proizvoda